· 

Μόναχο: Περιμένοντας τα τραμ και λεωφορεία

Bαυαρία: Πολλές περιπτώσεις με τους επιβάτες περιμένουν μάταια το λεωφορείο ή το τραμ τους.

Πολλά διαδρομές με τα ΜΜΜ πρέπει να ακυρωθούν επειδή δεν υπάρχουν αρκετοί οδηγοί ή εργαζόμενοι στα συνεργεία των εταιρειών δημόσιων μεταφορών, όπως δείχνει έρευνα της τοπικής εφημερίδας AZ. 

Οι επιβάτες του Μονάχου πλήττονται ιδιαίτερα από τις ελλείψεις προσωπικού. Μια μέρα, για παράδειγμα, σύμφωνα με την Stadtwerke München, 16 από τα 504 λεωφορεία ακυρώθηκαν επειδή δεν υπήρχε οδηγός, και στο τραμ πέντε από τα 90.