Τι είναι το Συμβούλιο Ενσωμάτωσης 

Το Συμβούλιο Ενσωμάτωσης (Migrationsbeirat) είναι συνέχεια του Συμβουλίου Αλλοδαπών (Ausländerbeirat) εκλέγεται από τους αλλοδαπούς που κατοικούν μόνιμα στο Μόναχο και έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα προς το Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα αλλοδαπών και μεταναστών.

Παράλληλα αναλαμβάνει και το ίδιο δράσεις (εκδηλώσεις) για θέματα που ενισχύουν την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπων με διαφορετική θρησκεία ή πολιτισμική ταυτότητα δηλαδή των αλλοδαπών με τους Γερμανούς αλλά και μεταξύ.

 

Ποιος έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές:

  • Όλοι οι αλλοδαποί οι οποίοι την ημέρα των εκλογών δηλ. 19 Μαρτίου 2023, θα έχουν συμπληρώσει ή θα είναι άνω των 18 ετών 
  • Κατοικούν (μόνιμη κατοικία) στο Μόναχο τουλάχιστον 6 μήνες ( δηλ. το αργότερο 19 Σεπτεμβρίου) 
  • Δεν έχουν διαγραφεί από τους εκλογικούς καταλόγους 

Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές έχουν και όσοι έχουν διπλή υπηκοότητα (και γερμανική) 

 

Πως ψηφίζω 

Ειδοποιητήριο:

Κάθε αλλοδαπός θα λάβει τις επόμενες μέρες το εκλογικό ειδοποιητήριο όπου θα αναγράφεται το εκλογικό κέντρο που θα ψηφίσει στις 19 Μαρτίου.

 

Επιστολική ψήφο. 

Όπως και στις δημοτικές εκλογές μπορεί ο ψηφοφόρος να ψηφίσει μέσω επιστολής.

Πως θα λάβει ο ψηφοφόρος τα ψηφοδέλτια προκειμένου να ψηφίσει επιστολικά

Α. Στην πίσω σελίδα του ειδοποιητηρίου θα υπάρχει έντυπο και συμπληρώνοντάς το και αποστέλλοντάς το στην αρμόδια υπηρεσία θα λάβει ο ψηφοφόρος τα ψηφοδέλτια.

Β. Ηλεκτρονικά από 23 Ιανουαρίου έως 15 Μαρτίου στη σελίδα  www.briefwahl-muenchen.de 

Γ. Με επιστολή ή  E-Mail στη διεύθυνση briefwahl.kvr@muenchen.de). Στο αίτημα πρέπει να αναγράφονται Επίθετο, Όνομα, Ημ. γεννήσεως, Διεύθυνση κατοικίας. 

Τα ψηφοδέλτια μπορεί ο ψηφοφόρος να τα στείλει με το ταχυδρομείο χωρίς να πρέπει ο φάκελος να έχει γραμματόσημο.

 

Πως ψηφίζω 

Από τη ψηφοφορία θα εκλεγούν 40 μέλη και η διαδικασία θα γίνει με βάση το βαυαρικό εκλογικό σύστημα δηλαδή το εκλογικό σύστημα που γνωρίζουμε από τι δημοτικές εκλογές.

 

Ο κάθε ψηφοφόρος έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει από 1 έως 40 υποψηφίους. 

α) Ψηφίζοντας μεμονωμένους υποψηφίους από μια ή περισσότερους συνδυασμούς

β) Ψηφίζοντας έναν συνδυασμό (σταυρό στη λίστα)

γ) Ψηφίζοντας έναν συνδυασμό (σταυρό στη λίστα) και ταυτόχρονα ψηφίζοντας και μεμονωμένους υποψηφίους από άλλους συνδυασμούς.  Σ αυτήν την περίπτωση οι ψήφοι που δόθηκαν σε υποψηφίους αφαιρούνται από το συνδυασμό. 

 

Ελληνική Λίστα. Στις εκλογές μεταξύ των συνδυασμών έχει εγκριθεί και μια ,,Ελληνική Λίστα,, με 15 υποψηφίους. Τα ονόματα του ελληνικού συνδυασμού