· 

Μόναχο: Ποιος έχει δικαίωμα στο εφάπαξ επίδομα του Δήμου

Μόναχο: Ποιος έχει δικαίωμα στο εφάπαξ επίδομα του Δήμου για το ηλεκτρικό ρεύμα

 

Νοικοκυριά μέχρι δυο άτομα μπορούν να αιτηθούν 50 € επιδότηση για την κάλυψη των εξόδων του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος.

Νοικοκυριά με τρία και περισσότερα άτομα μπορούν να αιτηθούν 100 € επιδότηση 

 

Δικαίωμα στην επιδότηση έχουν μεταξύ άλλων:

Όσοι λαμβάνουν επίδομα στέγασης (Wohngeld) και επιπλέον επίδομα τέκνων (Kinderzuschlag) - όχι το Kindergeld

Νέοι που ζουν μόνοι τους και λαμβάνουν κοινωνική βοήθεια (SGBVIII)

Επίσης όσοι δεν έχουν εισόδημα πάνω των 1.540 €

 

Το επίδομα θα καταβληθεί έως 30 Ιουνίου  2023

 

Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί στα δημοτικά γραφεία (Bürgerbüros) όπου μαζί με το διαβατήριο / ταυτότητα πρέπει να προσκομιστεί και το εκκαθαριστικό του ρεύματος που έχει μέσα τους μήνες Ιανουάριο έως Ιούνιο 2022 καθώς και το πιστοποιητικό για το επίδομα στέγασης ή το επιπλέον επίδομα τέκνων.

Tέλος, στοιχεία που πιστοποιούν ότι το εισόδημα/περιουσία δεν υπερβαίνει το όριο των 1.540 €.

 

Δεν έχουν δικαίωμα στο επίδομα του Δήμου όσοι έλαβαν το Ομοσπονδιακό επίδομα των 200 € τον Ιούλιο του 2022 δηλ όσοι λαμβάνουν επίδομα διαβίωσης, επίδομα ανεργίας ή επίδομα προσφύγων  (Grundsicherung (SGB XII), Arbeitslosengeld II (SGB),  Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) )