Ελληνική κοινότητα σήμερα για Έλληνες και μη

O Giacomo Klein, γερμανός μεγαλωμένος στην Ιταλία, διδάσκει ελληνικά στο Πανεπιστήμιο της Τεργέστης της Ιταλίας !!! σχεδιάζει για το διδακτορικό του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έρευνα στον Ελληνισμό της Βαυαρίας

Προέρχομαι από μια πόλη όπου ελληνική κοινότητα σημαίνει ιστορία. Η παρουσία των Ελλήνων στην Τεργέστη της Ιταλίας ανέρχεται στον 18ο αιώνα και η συμβολή του ελληνισμού στον τοπικό πολιτισμό, στο εμπόριο της περιοχής και στον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της πόλης είναι αισθητή μέχρι και σήμερα. Βέβαια, ο χρόνος περνάει και ο ρόλος των κοινοτήτων  (όλων, όχι μόνο των ελληνικών αλλά αυτών κάθε μειονότητας) αλλάζει.


Χάρη στην διδακτορική μου διατριβή που αναλύει την αλλαγή της ελληνική γλώσσας στους Έλληνες της Γερμανίας, είχα τη δυνατότητα να έρθω σε επαφή με τις κοινότητες και τους συλλόγους που αντιπροσωπεύουν την Ελλάδα και τον ελληνισμό στη Βαυαρία. Ομολογώ να πω ότι η στήριξη που μου δόθηκε ήταν και είναι, σχεδόν πάντα, συγκινητική. Ο ενθουσιασμός με τον οποίο με δέχτηκαν και με βοήθησαν στην οργάνωση της έρευνάς μου ήταν μεγάλος και χαίρομαι ιδιαίτερα που μου παρουσιάστηκε η ευκαιρία να συνεργαστώ με τόσους σπουδαίους ανθρώπους.


Η καθημερινή μου επαφή με τις ελληνικές κοινότητες σε Ιταλία και Γερμανία με έχει οδηγήσει σε κάποιες απορίες σχετικά με το ρόλο και τη σημασία του θεσμού αυτού στη σημερινή εποχή. Παλιά, στόχος των κρατών δεν ήταν η κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών της αλλά ο πολλαπλασιασμός εργατικών χεριών. Τότε, οι κοινότητες αποτελούσαν κοινωνικό και θρησκευτικό καταφύγιο, κάτι που σήμερα έχει πάψει να ισχύει διότι μια τέτοιου είδους αντιμετώπιση θα μπορούσε εύκολα να οδηγήσει σε φαινόμενα της γκετοποίηση.


Οι ιδανικές κοινότητες του σήμερα  αποτελούν επίκεντρο αμοιβαίου πολιτιστικού και κοινωνικού εμπλουτισμού, ένα μέρος όπου το ελληνικό και το ξένο συναντιούνται και γνωρίζονται καλύτερα. Για να συμβαίνει αυτό είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων και μεταξύ κοινοτήτων και τοπικών φορέων. Επίσης, η συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στις δραστηρίοτητες των κοινοτήτων μας επιτρέπει να δείξουμε ποιοι είμαστε, ποια είναι τα ήθη και έθιμά μας και να συμβάλουμε με σημαντικό τρόπο στην ειρηνική και αρμονική συνύπαρξη διαφόρων λαών σε έναν τόπο. 


Είναι κρίμα που σε κάποιες περιοχές οι νέοι επιλέγουν να μη στηρίξουν τις ελληνικές κοινότητες διότι τις θεωρούν κάτι ξεπερασμένο. Κοινότητα σημαίνει στήριξη, συμπαράσταση και αλληλεγγύη, έννοιες που σε έναν κόσμο φανατισμού και εχθρικότητας φαίνεται να έχουν ξεχαστεί.