ΕυρωπαϊκόΣχολείο Μονάχου

Ta Ellinakia
Tο ελληνικό τμήμα του Ευρωπαϊκού σχολείου Μονάχου, εξέδωσε την πρώτη έκδοση της με τίτλο: TA ELLINAKIA. Ευχαριστούμε πολύ για την τύπωσε την κ.Δήμητρα Σμυλανάκη και τον κ.Πουπάκη Νίκο και το τυπογραφείο τους. Αλεξάνδρα Σαγρή Συντονίστρια ελληνικού τμήματος Ευρωπαϊκού σχολείου...
Ελληνικό Τμήμα Ευρωπαικού Σχολείου Μονάχου
Η λαογραφική έκθεση με τη στήριξη των συλλόγων Ποντίων και Μακεδόνων και των γονέων της P1/2ELA του Ευρωπαϊκού σχολείου Μονάχου,ενόψει της εθνικής επετείου!